Huurtarieven

De kerkzaal kan gehuurd worden voor muziek- en zanguitvoeringen, kunstexposities, vergaderingen en overige bijeenkomsten, voor zover deze niet in strijd zijn met de in de statuten bepaalde voorwaarden.

De kerkzaal is per dagdeel (morgen, middag of avond) te huur, maar ook voor meerdere aaneengesloten dagdelen of meerdere dagen.

Catering en/of andere wensen op aanvraag en in overleg.

Verhuur voor een langere periode is op aanvraag.

Afhankelijk van de tijdsduur en periode worden dan afspraken gemaakt, waarbij mogelijkerwijs rekening moet worden gehouden met noodzakelijke (extra) verwarmingskosten.

De tarieven zijn als volgt:

Huur per dagdeel zomerperiode ( 1 april – 30 september)

  € 100,–

Huur per dag zomerperiode ( 08.00 – 23.00 uur)

  € 290,–

Huur per dagdeel winterperiode ( 1 oktober – 31 maart)

  € 200,–

Huur per dag winterperiode ( 08.00 – 23.00 uur)

  € 390,–

Het bespelen van het orgel, per uur

  € 20,–

 

De kerkzaal kan ook worden gehuurd voor huwelijksplechtigheden of voor begrafenissen ( kerkdienst, herdenkingsbijeenkomst of een andere vorm van samenzijn voor en door de nabestaanden om de overledene te gedenken).

De stichting Van Donia kan de volgende zaken faciliteren:

  • Huur van het kerkgebouw
  • De diensten van 1 of 2 kosters
  • Het luiden van de kerkklok
  • Gebruik orgel
  • Catering
  • Overige wensen van de familie

Gebruik van de diensten van een predikant of organist vallen buiten de service van de stichting Van Donia.

Voor eventuele bijzondere wensen en catering kunnen afspraken op maat worden gemaakt overeenkomstig de wensen van de familie.

Per 1 januari 2021 zijn de volgende tarieven van toepassing:

Huur kerkgebouw, periode 1 april – 30 september

 € 260,–

Huur kerkgebouw, periode 1 oktober – 31 maart

 € 390,–

Gebruik van de diensten van een koster

 € 97,50

Het luiden van de kerkklok

 € 25,–

Gebruik van het orgel

 € 25,–

Bovengenoemde tarieven en verdere opbrengsten vallen ten gunste van de stichting Van Donia. Alle betrokken medewerkers voeren hun activiteiten pro-deo en op vrijwillige basis uit ten gunste en ter ondersteuning van de stichting, ten einde de exploitatie ter instandhouding van dit monumentale kerkgebouw mogelijk te maken.