KUNST
CULTUUR
DEBAT

Donateur worden?

Voor het onderhoud van het kerk gebouw, maar ook om de kosten voor verwarming, water en elektra te dekken is financiële steun nodig.

Onder opgaaf van naam, adres en woonplaats kunt u zich aanmelden als donateur, door een email te sturen naar: stichtingvandonia@gmail.com

U kunt ook een eenmalige gift overmaken op IBAN NL65 RABO 0340 2631 48 t.n.v. Stichting Van Donia

Kerk Geschiedenis

Op een kaart in de atlas van Caspar de Robles uit 1572 staat een kerk afgebeeld in “kerke buyren”. Op de fundatie van die kerk is rond 1659 de nieuwe kerk gebouwd zoals hij er vandaag de dag uitziet.

Naar een ontwerp van Dirk Jans uit Edam, 115 voet lang, 50 voet breed, 27 voet hoog aan de zuidzijde en 16 voet aan de noordzijde. Het geheel rust op drie ondergrondse muren.

Nieuwe
bestemming

Nieuwe bestemming

Leegstand is van alle tijden, maar de laatste jaren neemt de leegstand van vooral kerken exponentieel toe. In de afgelopen jaren moesten honderden kerken in Nederland hun deuren sluiten en in de komende jaren zullen er nog velen volgen.
Wat te doen met al die leeg staande gebouwen? Vaak moeten ze het veld ruimen. Dat is jammer, want veel mensen hebben een band met het kerkgebouw .

Aan de andere kant kost behoud en het onderhoud van zo’n vaak eeuwenoud gebouw zeer veel geld. Het draagvlak om een kerkgebouw te behouden, hangt vaak af van wat er mee gebeurt, wat voor nieuwe functie het gebouw gaat krijgen, en of het kerkgebouw weer opnieuw gaat leven in het hart van de gemeenschap.

EEN PODIUM VOOR

kunst, cultuur en debat

Om dat in deze tijd te bewerkstelligen, zal er moeten worden ingespeeld op de kansen die er liggen. Dat vraagt om een heldere profilering en een betekenisvolle duurzame invulling.
Wil de Stichting Van Donia zijn bestaansrecht voor de toekomst behouden, dan zal de stichting van zich moeten laten horen en spreken door een zich onderscheidende en dynamische herbestemming.

De Van Donia kerk stelt zich open als podium voor kunst, cultuur en debat en is als ruimte te huur voor verschillende doeleinden. Te denken is aan; tijdelijke exposities, voorstellingen of symposia.

Ruimte huren en andere mogelijkheden?

STUUR ONS EEN BERICHT!​

Omgeving

Makkum

Het dorp Makkum is ontstaan op een terp en was een boerendorp. Iets zuidelijk van deze terp is een andere nederzetting ontstaan, Statum geheten. Statum groeide langs de plek waar de Groote Zijlroede uitmondde in de Zuiderzee als de grotere handelsplaats. Toch groeide ook Makkum mee. De twee zijn uiteindelijk samengegroeid, waarbij Makkum de naamgever werd van de plaats.

De oudste vermelding van Makkum dateert uit de 10e eeuw. Een monnik van het Duitse klooster Fulda benoemde het in het Hoogduits van een kopie uit 944 als Maggenheim. In de 13e eeuw werd de plaats vermeld als Mackengum, in 1379 als Mackinghe en in 1482 als Mackum.

Welvaart

De Gouden Eeuw van Makkum startte in de 17e eeuw en duurde tot de 18e eeuw. Makkum was een belangrijk bedrijvigheids- en handelscentrum, inclusief dakpan fabricage, tegelbakkerijen, hout, olie, papier en pelmolens, scheepswerven en schelpkalkovens. De schelpkalkbranderijen waren de belangrijkste pijlers voor de welvaart van Makkum. 

Bloeiende plaats

Deze metselkalk van hoge kwaliteit werd onder andere gebruikt bij de bouw van huizen in Amsterdam. Het transport van het basismateriaal en de eindproducten gebeurde per schip en als gevolg daarvan floreerde de scheepvaart en de scheepsbouw. De schelpenvisserij was van belang naast de gewone visserij.

De 19e eeuw bracht een terugval als gevolg van het verzanden van de Zuiderzee waardoor de haven van Makkum slecht bereikt kon worden. Als gevolg daarvan liep de bedrijvigheid terug, maar via de visserij, handels bank (Kingma), scheepsbouw (Amels en later de Vries) en aardewerk (Tichelaar) is Makkum altijd een ondernemende en bloeiende plaats gebleven.